Ränta

Real ränta

Lär dig vad real ränta är; efter att du har läst den här artikeln kommer du att kunna skilja på real ränta och nominell ränta. Den kunskapen kan vara värdefull när du till exempel ska ta ett banklån. Så uppdatera dina kunskaper nu!

Real ränta är den ränta som man får om man inte räknar in inflationen på den ränta som man erhåller, exempelvis vid lån från banken.. Man räknar bort inflationen från den nominella räntan.

För en lånegivare är realräntan den del av den nominella räntan som inte kompenserar honom för att det reala värdet av en fordran minskar som en följd av inflationen. Räntan är alltså justerad för förändring i penningvärdet under en period, exempelvis 5 eller 8 år. Realräntan är alltså en värdesäkrad ränta. En placering till fast real ränta ger ett förutbestämd belopp.

Det är viktig att man förmår skilja på real ränta och nominell ränta. Real räntan är alltså en räntesats som är opåverkad av inflationen. Nominell ränta är den ränta som man får av banken eller andra kreditgivare. Denna ränta tar inte hänsyn till inflationen och är därför inget korrekt mått på framtida avkastning från räntor eller ränteskulder.

Ett exempel: om marknadsräntan (nominella ränta) är 11 procent och inflationen ligger på 7 procent så är real räntan 4 procent.

Effektiv ränta

Effektiv ränta är den totala kreditkostnaden angiven som en årlig ränta på lånebeloppet. Kreditkostnaden är summan räntan, tillägg (exempelvis i form av uppläggnings – eller aviavgifter) och övriga kostnader för ett lån. Ränta kan beräknas på olika sätt och även utan avgifter kan räntan skilja sig från den effektiva räntan. Betalar du till exempel på ett lån flera gånger per år så skjuter en ränta på ränta effekt in. Ju fler inbetalningstillfällen – desto högre ränta Exempel: Kalle köper en persisk matta för 5000 kr på kredit. Han får en månadsränta på 1 procent av sin kreditgivare. En månad senare får Kalle en räkning från kreditgivaren, Kalles kapitalskuld är nu 5050 kr eftersom räntan har påförts. Kalle väljer att delbetala skulden och betalar 200 kr till kreditgivaren, hans skuld är nu 4850 kr. Nästa månad får Kalle en ny ränta påförd med 48,50 kr. Eftersom Kalle fortsätter att delbetala skulden så kommer den effektiva räntan att stiga för honom. När totala kostnader räknas samman kommer Kalle således att ha betalt mer än 1 procent av kreditbeloppet i ränta, genom ränta – på – ränta –effekter.