Bensinkort

Kreditkort som ges ut av ett bensinbolag (exempelvis Shell, Preem, Circle K) kallas ofta för bensinkort. De prioriteras ofta av personer som köper mycket drivmedel då en av de förmåner som finns på korten är rabatt på drivmedel hos bensinkedjan. I vissa fall är det också bästa alternativet – men inte alltid.

Billigare bensin – men inte alltid

bensinkortSom nämns i inledningen väljs bensinkorten framförallt för att få tillgång till billigare drivmedel. Men i en jämförelse av kreditkort från olika bensinkedjor visar det sig att bensinkort inte alltid är bäst. De som alltid tankar på Preems bemannade stationer tjänar på att betala med deras kreditkort. Detta eftersom kortet då ger 25 öre i rabatt per liter. Kostar bensinen 15kr/litern innebär det en återbäring på 1,6%.

Sker däremot alltid tankning på automatstationer blir valet inte lika självklart. OK/Q8 ger exempelvis en återbäring på 5 öre per liter och Preem ger återbäring på 10 öre vid tankning på automatstationer. Det innebär alltså en återbäring på under 1%.

Dessutom ger dessa kort enbart bonus på drivmedel om inköp sker hos den bensinkedjan. Sker inköp hos konkurrerande företag ges ingen bonus alls.

I jämförelsen lyfts Re:member More upp som etta på listan över bästa bensinkort. Detta utifrån att kortet ger 1% i bonus oavsett var man handlar. Det spelar därmed inte någon roll om tankning sker i automatstation eller på bemannad station.

Karaktäriserar bensinkort

Ett bensinkort är i grunden ett vanligt kreditkort med de fördelar och nackdelar som finns med dessa kort. Det finns däremot några punkter som ofta förekommer på just dessa kort.

  • Rabatt på drivmedel – Som nämnts ovan ges rabatt på drivmedel. Däremot kan nivån på rabatten variera beroende på om tankning sker på bemannade eller obemannade stationer.
  • Tanka-fel-försäkring – Det är mycket vanligt att en Tanka-fel-försäkring ingår. Det betyder att man kan få ersättning för den självrisk som uppstår på bilförsäkringen om tankning sker av fel drivmedel. Ofta gäller försäkringen ett visst antal dagar från att tankning skett hos den bensinkedjan. Genom att regelbundet tanka hos samma kedja har man ett löpande skydd.
  • Rabatter hos kedjan – När ett kreditkort ges ut av en butikskedja ges alltid rabatter och erbjudanden hos denna kedja. Så gäller även med bensinkort som ger erbjudanden hos bensinbolaget. Det kan vara allt från ”var sjätte kaffe gratis” till lägre pris på biltillbehör.
  • Inlåningsränta (ej hos alla) – Även om inte alla bensinkort har inlåningsränta så är det betydligt vanligare på dessa kreditkort än hos andra. Med inlåningsränta menas att pengar kan sättas in på kortet i förväg och att ränta då ges på detta belopp. I jämförelse med den ränta som ges på banker är denna ränta ofta betydligt högre. Däremot kan det finnas krav på hur stort belopp som får sättas in. Flera har en gräns på 15 000 kr.
  • Gratis – Det finns inget som säger att ett bensinkort måste vara gratis. Däremot har kreditkorten från Shell, OK/Q8, Preem, Volvo och Circle K ingen årsavgift (2017). Det kan ställas mot många andra kreditkort som har en årsavgift på någon hundralapp.